FAQ

(Pour la version francophone, cliquez Francais en dessous de cette page)

1. Hoe kan ik er zeker van zijn dat jullie mijn klanten niet gaan benaderen met verzekeringen?
Voor onze samenwerking gebruiken wij de model overeenkomst die door de Federatie van verzekerings- en financiële tussenpersonen (FVF) is opgemaakt.
Deze overeenkomst voorziet een verbod om reclame in verband met verzekeringen te sturen naar de klanten van de klantenaanbrengers.
De overeenkomst voorziet tevens dat er geen polissen van de klantenaanbrenger mogen gemandateerd worden door de kredietmakelaar.

Uw verzekeringsportefeuille is dus contractueel beschermd.

2. Krijg ik een vergoeding voor het aanbrengen van klanten?
Ja zeker, onze samenwerkingsovereenkomst voorziet een commissie voor het aanbrengen van klanten.

3. Zijn er nog andere voordelen aan een samenwerking als klantenaanbrenger inzake kredieten?
Zeker, de hypothecaire lening is het product bij uitstek om een langdurige klantenrelatie met uw klant uit te bouwen.
Indien u de klant bij ons aanbrengt en we het krediet voor u kunnen realiseren, kan u een aantal verzekeringen verkopen die anders voor 25 of 30 jaar naar de bank zouden gaan. U brengt dus jonge mensen of vers bloed in uw verzekeringsportefeuille.

4. Waar gaan jullie de klant zien?
We gaan onderling overleggen dossier per dossier waar we de klant gaan ontmoeten.
Dat zou in de woning van de klant kunnen zijn, maar evengoed op uw kantoor.

5. Blijft mijn onafhankelijkheid gegarandeerd of verplicht ik mij tot enige exclusiviteit?
Onze samenwerking houdt geen enkele verplichting of exclusiviteit in.
U bent momenteel onafhankelijk en u bent daar terecht fier op.

Het heeft voor u totaal geen enkele zin om exclusief via een bepaald kanaal kredieten te gaan aanbrengen.
Het enige merk dat u nauw aan het hart ligt, is uw eigen merk.
De recente evoluties in de dossiers van onafhankelijke verzekeringsmakelaars die daarnaast nog een bankagentschap hebben, stemt u tot nadenken.

Daarom vragen wij van u geen enkele exclusiviteit en trachten wij in alle vrijheid samen zoveel mogelijk zaken te realiseren, waarbij we elkaars onafhankelijkheid ten volle respecteren.

6. Met welke maatschappijen werkt www.klantenaanbrengerkredieten.be samen?
Wij kunnen kredieten aanbieden van de volgende maatschappijen; AG, Allianz, Axa, CKV, Creafin, Credimo, Demetris, Elantis, Europabank, Hypostart, Krefima, Nagelmaeckers, NN, Onesto, Record, VDK, Vivium, VSW Krediet, Patronale en Alpha Credit.