Klantenaanbrengers

(Pour la version francophone, cliquez Francais en dessous de cette page)

U bent van harte welkom als klantenaanbrenger inzake kredieten.

Deze site is bedoeld voor professionals die actief zijn in sectoren die aanliggen en aansluiten bij de kredietverlening en die de mogelijkheid willen hebben om klanten aan te brengen voor kredieten.
Op die manier heeft u onder bepaalde limitatieve voorwaarden de mogelijkheid om aanbrenger te zijn voor hypothecaire kredieten en/of aanbrenger  voor consumentenkredieten zonder dat u moet ingeschreven zijn bij de FSMA.

Verzekeringsmakelaars, vastgoedmakelaars, boekhouders, accountants, krijgen soms vragen van hun klanten over kredieten en hebben daar niet altijd een pasklaar antwoord op.
Indien u de klant niet zelf kan doorverwijzen naar een professional die uw core business ondersteunt en uw relatie met uw klant respecteert, loopt u het risico  uw klant te verliezen.

De toepasselijke wetgeving is recentelijk ingrijpend gewijzigd.
Om u als kredietbemiddelaar te mogen vestigen, moet u;
- ingeschreven zijn bij de FSMA en daarvoor het inschrijvingsgeld en de jaarlijkse bijdrage voor de controle betalen,
- een verplichte verzekering BA afsluiten,
- de beroepskennis bewijzen en voldoende permanente bijscholing volgen,
- de keuze maken tussen het statuut van makelaar in hypothecair krediet, verbonden agent in hypothecair krediet en subagent in hypothecair krediet, .

Indien u zou beslissen om u niet als kredietbemiddelaar in te schrijven bij de FSMA, kan u opteren om met ons samen te werken als klantenaanbrenger in hypothecair krediet en ons uw klanten door te verwijzen.

Als makelaar in hypothecair krediet is de Nationale Maatschappij voor Hypothecair Krediet vragende partij om met u samen te werken en hanteren wij in onze samenwerking de overeenkomst die de beroepsfederatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen (FVF)  specifiek voor aanbrengers in hypothecair krediet heeft opgemaakt.

Deze overeenkomst die u hieronder kan downloaden voorziet dat wij er ons contractueel toe verbinden om de klanten van de klantenaanbrenger geen verzekeringen te verkopen.
De overeenkomst voorziet dat wij ons er toe verplichten om ten aanzien van  het clienteel van de klantenaanbrenger  geen publicitiet te voeren met het oog op het verkopen van verzekeringsproducten en dat wij ons onthouden van het mandateren van verzekeringspolissen.

Uw verzekeringsproductie is dus volledig beschermd indien u een klant naar ons doorstuurt. Bovendien ontvangt u er nog een aanbrengvergoeding voor.
Indien u de klant niet doorstuurt, gaat die allicht naar de grootbank voor zijn krediet en pikt die ook uw verzekeringen in.
U wint dus twee keer indien u een klant naar ons doorstuurt.

Wenst u meer informatie over het aanbrengen van klanten of heeft u vragen of opmerkingen, vul dan hier uw gegevens in zodat we u kunnen contacteren.

Tevens kan U zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief, zodat u steeds op de hoogte blijft.De Nationale Maatschappij voor Hypothecair Krediet is een makelaar in hypothecair krediet en makelaar in consumentenkrediet. (Rpr 0462.100.575)
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Kunstlaan 56 verdiep 4C.

Contacteer uw sales op nummer +32475 71 25 91 of via mail aan NMHK@labri.be.Bestand

Overeenkomst gebaseerd op de modelovereenkomst opgesteld door FVF voor klantenaanbrengers inzake kredieten.

Download hier de modelovereenkomst