Wat en hoe?

(Pour la version francophone, cliquez Francais en dessous de cette page)

Wat is een klantenaanbrenger kredieten?. (vraag 175 op de site FSMA)

Een klantenaanbrenger inzake kredieten is een persoon die in het kader van een andere beroepswerkzaamheid, potentiële klanten doorverwijst naar of aanbrengt bij een kredietbemiddelaar of bij een kredietgever, zonder daarbij zelf als kredietbemiddelaar op te treden.

Een klantenaanbrenger mag geen activiteiten uitoefenen die zijn voorbehouden aan krediet­bemiddelaars.  Hij mag incidenteel in de loop van zijn beroepswerkzaamheid een consument bij een kredietgever of een kredietbemiddelaar introduceren of naar een kredietgever of een kredietbemiddelaar doorverwijzen, bijvoorbeeld door hem op het bestaan van een bepaalde kredietgever of kredietbemiddelaar of producttype bij die kredietgever of kredietbemiddelaar te wijzen. Hij mag evenwel verder geen reclameactiviteiten uitvoeren en zich evenmin bezighouden met de presentatie, het aanbieden, de voorbereidingen of het sluiten van de kredietovereenkomst.

De klantenaanbrenger mag aan de consument alleen niet-gepersonaliseerde documentatie overmaken die is opgesteld door de kredietgever of kredietbemiddelaar, onder diens verantwoordelijkheid. De passende organisatorische maatregelen die de kredietgever of kredietbemiddelaar moet nemen, moeten ervoor zorgen dat klantenaanbrengers niet in een positie gebracht worden waardoor zij door de klanten aangesproken worden om verdere uitleg te geven bij deze documentatie.

De klantenaanbrenger mag niet beschikken over een vertegenwoordigingsbevoegdheid van de kredietbemiddelaar of kredietgever en mag niet met hem verbonden zijn door een lastgevings- of agentuurovereenkomst.

De klantenaanbrenger mag door de betrokken kredietbemiddelaar of kredietgever eenmalig worden vergoed voor het aanbrengen van de klant.  De uitbetaling van de vergoeding mag over een maximumperiode van drie jaar gespreid worden in de tijd, maar de omvang van de vergoeding mag niet in functie staan van het aantal diensten dat de consument bij die kredietbemiddelaar of kredietgever afneemt. Ze mag evenmin afhankelijk zijn van de duurtijd van de relatie tussen de consument en de betrokken kredietbemiddelaar of kredietgever.
Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

- Eerst wordt een overeenkomst gesloten tussen u als aanbrenger en de Nationale maatschappij voor hypothecair krediet als makelaar in hypothecair krediet.
De overeenkomst is speciaal voor de samenwerking met aanbrengers door de Federatie van Verzekerings- en financiële tussenpersonen (FVF) opgemaakt en kan u onderaan de vorige pagina downloaden.
Deze overeenkomst is voor u belangrijk omdat zij niet alleen uw vergoeding voor de aanbreng van klanten regelt, maar tevens een contractuele bescherming van uw verzekeringen vast legt.

Zo mag de makelaar in kredieten de klanten van de verzekeringsmakelaar waarmee hij een overeenkomst als klantenaanbrenger voor kredieten heeft afgesloten, geen reclame sturen over verzekeringen en evenmin verzekeringen mandateren.

- Vervolgens wordt afgesproken hoe en waar wij uw klant ontmoeten om hem de informatie over het krediet te verschaffen en de kredietaanvraag in te vullen.
Wij werken het krediet verder af en geven u dan een seintje van zodra u de brandverzekering en de schuldsaldoverzekering kan afsluiten.

- Nadat de akte van lening verleden is bij de notaris en wij de commissie ontvangen hebben vanwege de kredietverstrekker, storten wij de aanbrengvergoeding op uw rekening.
.